Attestasjonstjenester

Våre attestasjonstjenester inkluderer i tillegg til lovpålagt revisjon de fleste attestasjoner som følger av selskapslovgivning, revisjonsstandardene (ISA) og myndighetskrav for øvrig. Tjenestene kan leveres til fastpris eller timebaserte honorarer. Vi hjelper deg med:

  • Revisjon av årsregnskap
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Revisorerklæringer – kapitalendringer, fusjoner, fisjoner, omdanning, avvikling mm
  • Uavhengige attestasjoner av kompensasjonsordninger / tilskudd
  • Skattefunn
  • Bekreftelser – transaksjoner med nærstående, særskilte regnskapsoppstillinger

Ta kontakt for tilbud eller en nærmere prat her.

For flere tjenester, klikk her.