For oss handler det om mennesker

Da vi startet Aaudit tok vi med oss erfaringen, ambisjonene og profesjonaliteten fra tidligere jobber. Vi ønsker å rendyrke de beste elementene fra vår bakgrunn. I Aaudit er vi opptatt av å dele kunnskap, utvikle oss videre og lære. Det skal våre ansatte og kunder også merke.

«Vi ser og bryr oss om våre ansatte og kunder»

«Vi ser og bryr oss om våre ansatte og kunder»

Revisjon og rådgiving er en krevende virksomhet. Kravene til kvalitet og faglig dyktighet er høye, og det er ikke rom for å ta snarveier. Vi stiller høye krav til oss selv, men også til våre kunder og samarbeidspartnere.

I Aaudit er alle like viktige og vår kultur bygger på:

– Respekt og ærlighet
– Kompetanse og kunnskapsdeling
– Personlig utvikling og trygghet

Vi har flyttet inn i distriktets mest inspirerende arbeidsmiljø. Her er vi en del av et unikt miljø som er designet for inspirasjon og trivsel. Se mer på www.fomo.no

Partnere

Reidar Seland, Aaudit

Reidar Seland
Partner/daglig leder og statsautorisert revisor

  • Oppdragsansvarlig revisor og partner i revisjon i nærmere 15 år med særlig kompetanse innenfor bygg og anlegg, entreprenører, teknologibedrifter, helseforetak, eiendomsutvikling og investeringsselskap.
  • Rådgiver i prosjekter knyttet til forretningsutvikling, omstilling, restrukturering og generasjonsskifter.
Kai T. Nygaard, Aaudit

Kai T. Nygaard
Partner/styreleder og statsautorisert revisor

  • Nærmere 20 års erfaring som oppdragansvarlig revisor og partner med hovedfokus på små og mellomstore virksomheter. Rådgiver knyttet til planlegging og gjennomføring av restruktureringer, oppkjøp, salg, due diligence og egenkapitaltransaksjoner.
  • Arbeidet 10 år som Finance Director med ansvar for løpende finansiell rapportering, oppfølging av investeringer og prosjekter bl.a. knyttet til restrukturering, finansiering, likviditetsstyring og egenkapitaltransaksjoner. Styreverv for ulike operative enheter gjennom mange år.