Andre tjenester

Vi hjelper deg med:

 • Kjøp og salg av virksomheter
  • Vurdering av optimale strukturer
  • Utarbeidelse av verdivurderinger og prospekter
  • Selskapsrettslige dokumenter og avtaler
  • Due diligence gjennomganger og oppsett av datarom
 • Restruktureringer og omorganiseringer
  • Analyser og utarbeidelse av skisser og planer
  • Gjennomføring av fusjoner, fisjoner og konserninterne transaksjoner
  • Generasjonsskifter
  • Samtalepartner i planleggingen av større omlegginger
 • Utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap, skattemeldinger, delårsregnskap med mer

Ta kontakt for tilbud eller en nærmere prat her.

For flere tjenester, klikk her.